Naklejka na elektroniczną legitymacje studencką els Toruń

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego

Większość inwestorów, którzy kupują projekt gotowy wiedzą, że konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej adaptacji projektu. Mało kto jednak wie na czym tak w ogóle działanie to polega. Adaptacja projektu polega głównie na sprawdzeniu możliwości wykorzystania go na konkretnej działce, oraz dostosowanie do lokalnych warunków. Adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa, jednak dotyczy to w takiej kwestii wyłącznie dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Adaptację wykonać może tylko i wyłącznie osoba doświadczona i posiadająca wiedzę, a mianowicie jest nią projektant. Projektant musi mieć również na względzie to, że każdy projekt gotowy jest chroniony prawami autorskimi. Owszem w dokumentacji określony jest zakres zmian, które można dokonywać bez pisemnej zgody autora. Zakres dokonywanych zmian może być zarówno ograniczony jak i szeroki. Zależeć to będzie oczywiście od właściciela, bo to on określa jakie zmiany w danym projekcie można wprowadzić bez jego pisemnej zgody.

Działkę trzeba sprawdzić

Działkę trzeba sprawdzić

Wiele osób zapomina o tym, że przed kupnem działkę należy sprawdzić. Przede wszystkim zadaniem naszym jest zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście liczyć musimy się z tym, że większość działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak będzie i z naszą działką, to sposób zagospodarowania w tej sytuacji określać będzie decyzja o warunkach zabudowy. Co możemy dowiedzieć się z takich planów? Głównie przeznaczenie gruntu, oraz to jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu do sąsiednich terenów. Chodzi tutaj głównie o to, czy nie jest planowana budowa wysypiska śmieci czy fabryki. Ponadto powinniśmy sprawdzić też księgę wieczystą. Aby zapoznać się z jej zawartością udajemy się do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Przeglądanie wszystkich ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Dopiero zapłacić będziemy musieli wtedy gdy będziemy chcieli uzyskać odpis z danej księgi. Aby jednak obejrzeć daną księgę musimy znać jej numer. Z księgi wieczystej dowiemy się, czy właściciel, który oferuje nam sprzedaż nieruchomości gruntowej jest jej prawdziwym właścicielem.