Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego

Większość inwestorów, którzy kupują projekt gotowy wiedzą, że konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej adaptacji projektu. Mało kto jednak wie na czym tak w ogóle działanie to polega. Adaptacja projektu polega głównie na sprawdzeniu możliwości wykorzystania go na konkretnej działce, oraz dostosowanie do lokalnych warunków. Adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa, jednak dotyczy to w takiej kwestii wyłącznie dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Adaptację wykonać może tylko i wyłącznie osoba doświadczona i posiadająca wiedzę, a mianowicie jest nią projektant. Projektant musi mieć również na względzie to, że każdy projekt gotowy jest chroniony prawami autorskimi. Owszem w dokumentacji określony jest zakres zmian, które można dokonywać bez pisemnej zgody autora. Zakres dokonywanych zmian może być zarówno ograniczony jak i szeroki. Zależeć to będzie oczywiście od właściciela, bo to on określa jakie zmiany w danym projekcie można wprowadzić bez jego pisemnej zgody.