Działkę trzeba sprawdzić

Działkę trzeba sprawdzić

Wiele osób zapomina o tym, że przed kupnem działkę należy sprawdzić. Przede wszystkim zadaniem naszym jest zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście liczyć musimy się z tym, że większość działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak będzie i z naszą działką, to sposób zagospodarowania w tej sytuacji określać będzie decyzja o warunkach zabudowy. Co możemy dowiedzieć się z takich planów? Głównie przeznaczenie gruntu, oraz to jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu do sąsiednich terenów. Chodzi tutaj głównie o to, czy nie jest planowana budowa wysypiska śmieci czy fabryki. Ponadto powinniśmy sprawdzić też księgę wieczystą. Aby zapoznać się z jej zawartością udajemy się do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Przeglądanie wszystkich ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Dopiero zapłacić będziemy musieli wtedy gdy będziemy chcieli uzyskać odpis z danej księgi. Aby jednak obejrzeć daną księgę musimy znać jej numer. Z księgi wieczystej dowiemy się, czy właściciel, który oferuje nam sprzedaż nieruchomości gruntowej jest jej prawdziwym właścicielem.