Jak odpowiednio dopasować schody w domu

Jak odpowiednio dopasować schody w domu

Schody wewnętrzne i zewnętrzne naszego domu stanowią bardzo ważny element konstrukcji. Powinny spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa tak, aby pozwalały człowiekowi komfortowo je użytkować. Budowa schodów musi wiązać w sobie elementu prawa budowlanego, wiedze z zakresu anatomii człowieka oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania. Po pierwsze ważna jest szerokość stopnia. Powinna wynosić ok. 30 centymetrów. Umożliwia to wchodzącemu bądź schodzącemu bezpieczne postawienie całej stopy na danym stopniu. Podnosi to stabilność i bezpieczeństwo poruszania się po schodach. Na podstawie matematycznych danych można również określić optymalną wysokość stopnia. Według danych nasze stopnie nie powinny być wyższe niż 1518 centymetrów. Zapewnienie tych zasad budowy jest wyznacznikiem komfortu naszych schodów. Samo ułożenie schodów nie ma dla nas większego znaczenia podczas poruszania się po nich. Oczywiście, schody proste, zwane jednobiegowymi są najbardziej optymalnym rozwiązaniem, gdyż wykonane są z jednego odcinka prostego, dzięki czemu widzimy wszystko, co dzieje się na naszych schodach. Wchodzenie i schodzenie po linii prostej jest również stabilniejsze, gdyż każdy stopień posiada identyczną konstrukcję. Możemy również zastosować inne rozwiązania konstrukcyjne, jak schody dwubiegowe lub wachlarzowe.