Nakaz rozbiórki

Nakaz rozbiórki

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jakie konsekwencje niesie za sobą niedostosowanie się do prawa budowlanego. Jest to ustawa, która określa wszystkie warunki budowy. Budowę domu nie możemy rozpocząć zanim nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Osoby, które się do tego nie dostosują będą musiały liczyć się z konsekwencjami. Czasami jest to tylko kara pieniężna, a czasami również i nakaz rozbiórki. Mimo tego że inwestor otrzyma nakaz rozbiórki to czasem się do tego nie stosuje. Takie postępowanie może nieść za sobą zarówno konsekwencje w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Jeśli to nie pomoże to dalsze niepodporządkowania mogą dojść do postępowania sadowego. Nakaz rozbiórki nie tylko związany jest z rozbudową budynku, który został postawiony bez pozwolenia, ale również wtedy, gdy dany budynek zagraża życiu ludziom. Jeśli chcemy wybudować dom zgodnie z prawem to powinniśmy przede wszystkim postępować zgodnie z nim, a więc złożyć wniosek o pozwolenie i dopiero po otrzymaniu decyzji zacząć budowę.