Pozwolenie na budowe

Pozwolenie na budowe

Chcąc wybudować własny dom nie możemy zacząć tego proces bez uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to konieczne, i zawarte w przepisach, a dokładniej w prawie budowlanym. Prawo budowlane obowiązuje nas tak jak każde inne, dlatego należy postępować zgodnie z nim. Pozwolenie na budowę domu wydawane jest przez odpowiedni organ. Aby jednak je otrzymać inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek w starostwie powiatowym. Do wniosku należy dołączyć szereg innych dokumentów. Mianowicie należy tutaj zaliczyć projekt budowlany w czterech egzemplarzach, dokument, który stwierdzać będzie naszą własność do gruntu, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dopiero jeśli zdobędziemy te wszystkie dokumenty będziemy mogli złożyć wniosek o pozwolenie. Wniosek wydawany przez starostwo powiatowe musi być wydany przez 65 dni. Jest tak napisane w prawie, jednak wszystko zależy od starostwa. Czasem decyzja wydana jest szybciej, a czasami niestety trzeba czekać na nią znacznie dłużej. Dlatego sprawy związane z pozwoleniem na budowę należy załatwiać w okresie jesienno zimowym. Decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocnia się w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Może być to jednak decyzja pozytywna jak i negatywna. W przypadku odmowy możemy w ciągu 14 dni odwołać się do wojewody. Jeśli jednak będziemy postępować zgodnie z prawem i planem zagospodarowania przestrzennego nie mamy co spodziewać się odmowy.