Remont najbardziej rozpoznawanej rzeźby

Remont najbardziej rozpoznawanej rzeźby

W tym roku planowany jest dokładny remont jednej z najbardziej rozpoznawanych rzeźb na świecie, a mianowicie Statuy Wolności. Prace planuje się wykonać w rok czasu, a przez ten okres rzeźba symbol Ameryki pozostanie całkowicie zamknięty dla turystów. Statua Wolności stanowi dla mieszkańców, ale też turystów symbol Stanów Zjednoczonych, lecz również Nowego Yorku. Prezentuje kobietę trzymającą pochodnię oraz księgę. Monument ten jest największym monumentem na świecie. Jego wysokość sięga 46 metrów. Główne prace remontowe mają dotyczyć wnętrza posągu i zapewnić mu poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Skupiać się one będą na renowacji systemu przeciwpożarowego, wymianie wind oraz remoncie szybów windowych, jak również renowacji poddane zostaną pomieszczenia sanitarne. Prace remontowe rozpocząć się mają z październiku tego roku. koszt wykonania remontu sięgnie prawie 30 milionów dolarów. Tak duża inwestycja z pewnością zapewni wysoki standard wykonania prac. Firma podejmująca wyzwanie musi posiadać wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz specjalistyczny sprzęt, gdyż prace na tym obiekcie nie będą należeć do najprostszych. Nad całością prac czuwać będą przedstawiciele zarządcy posągu oraz władz lokalnych Nowego Yorku. Wszelkie informacje na temat prac planowanych na Statule Wolności udziela National Parks Service.