Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości to jeden z działów gospodarki. Wyróżnić możemy kilka jego rodzajów. Podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Jest to pewna część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. To na gruncie znajdują się trale związane budynku, oraz urządzenia i rośliny. Kolejny rodzaj nieruchomości, to budynkowe. Na temat ich możemy powiedzieć dość dużo. Tutaj zaliczyć możemy między innymi mieszkania, czy domy. Dokładniejsza definicja mówi, że nieruchomości budynkowe to budynki trwale związane z gruntem. Mimo tego, że jest to nieruchomość trwale związana z gruntem, to jednak nie stanowi części składowej jej. Jest to odrębny przedmiot własności. Również warto powiedzieć o nieruchomości lokalowej, która jest częścią budynku. Zarówno nieruchomości budynkowe jak i lokalowe cieszą się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem. Również w ogłoszeniach możemy zaobserwować ich dużą ofertę. Ludzie coraz częściej decydują się na kupno własnego mieszkania, czy lokalu by założyć własną działalność gospodarczą. Ostatnim z rodzajów nieruchomości, są grunty rolne. Są to nieruchomości, które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. W praktyce rynkowej możemy wyróżnić też nieruchomość mieszkaniową oraz komercyjna.