Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości dzielimy na dwa rodzaje: wtórny i pierwotny. Każdy z tych rynków charakteryzuje się odpowiednimi cechami, ponadto ma swoje zalety i wady. My w tym artykule nie chcemy jednak zwracać uwagę zwracać na rodzaje rynku nieruchomości, lecz na zawody, które związane są z obsługą tego rynku. Nie ma wątpliwości że jest wiele takich zawodów, oraz podmiotów gospodarczych, czy też przedsiębiorców. Tak jak już powiedzieliśmy jest wiele zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości, jednak tylko niektóre z nich są regulowane zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mianowicie wyróżniać możemy trzy zawody: zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowych jak i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Każde z tych zawodów nie tylko jest bardzo opłacalnym zawodem, ale również potrzebnym na rynku. Warto tutaj powiedzieć, po zdaniu na temat każdego z tych zawodów. Pierwszy został przez nas wymieniony zarządca nieruchomości. On zajmuje się zarządzaniem, monitorowaniem oraz doglądaniem budynków, z którymi została podpisana umowa. Rzeczoznawca majątkowy jest natomiast zawodem zajmującym się określaniem wartości nieruchomości. Ostatni przez na wspomniany pośrednik w obrocie nieruchomościami zajmuje się kojarzeniem stron transakcji, a także doradztwem podczas zakupu, sprzedaży, lub wynajmie mieszkania.