Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

W procesie budowlanym bierze udział wielu uczestników. Zaliczamy tutaj głównie inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta jak również i kierownika budowy. Te warunki trzeba spełniać, gdyż są one określone w prawie budowlanym. Zaczynając od inwestora należy pamiętać o tym, że jego nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z osobą fizyczną, ale również może być to osoba prawna jak i inna jednostka organizacyjna. Inwestor jest to organizator procesu budowlanego, a więc on decyduje o projekcie przebiegu prac i o zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych. Dopiero w dalszej kolejności staje się on uczestnikiem procesu budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego jest osobą, która według prawa budowlanego jest wymagana w trakcie budowy większych budynków skomplikowanych. W budownictwie jednorodzinnym nie jest on wymagany. Projektant to osoba, która odpowiedzialna jest za wykonanie projektu zgodnie z prawem budowlanym. Natomiast kierownikiem jest osoba, która prowadzi całkowity nadzór nad budową domu.