Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Z nieruchomościami wiąże się wiele określeń. Zanim zdecydujemy się sprzedać mieszkanie, czy też inną nieruchomość konieczne będzie przeprowadzenie wyceny jej. Taka czynność wykonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. W wyniku wyceny określa się trzy wartości. pierwsza to wartość rynkowa nieruchomości. Czyli określana jest ona dla tych nieruchomości, które są albo mogą być przedmiotem obrotu. Wartością w tej sytuacji będzie przewidywalna cena za nieruchomość. Druga wartość to wartość odtworzeniowa nieruchomości, a trzecia to wartość katastrofalna nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jak już wspomnieliśmy to osoba, która wykonuje wycenę. To on sam wybiera odpowiednią metodę oraz technikę. Przy tym musi jednak uwzględniać wiele czynników. Wyróżnić możemy kilka podejść wyceny nieruchomości. Mianowicie wyróżniamy podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe, oraz mieszane. Najczęściej jest wybierane podejście porównywalne. Polega na tym, że wartość nieruchomości szacowana jest w porównaniu z innymi nieruchomościami na rynku. Podejście dochodowe to natomiast podejście które polega na określeniu wartości nieruchomości zakładając od razu, że nabywca zapłacił za nią cenę uzależnioną od przewidywalnego dochodu. Bardzo często stosowane jest podejście mieszane, czyli takie które zawierać będzie elementy wszystkich wyżej wymienionych podejść.