Wymiana instalacji elektrycznej w domu

Wymiana instalacji elektrycznej w domu

Podczas dokonywania prac remontowych należy rozważyć konieczność wymiany instalacji. Coraz to nowsze sprzęty elektroniczne oraz urządzenia zasilane prądem elektrycznym sprawiają, że nasza instalacja może być narażona na silną eksploatację prowadzącą do jej zniszczenia. Warto zatem zainwestować w nowe okablowanie mieszkania oraz zainstalować elementy zwiększające bezpieczeństwo użytkowania elektryki. Montaż nowej tablicy rozdzielczej podniesie nasze bezpieczeństwo. Chodzi tu nie tyle o samą rozdzielnicę, ile o zainstalowane w niej wyłączniki. Ich budowa ma chronić nas przed niebezpiecznymi skutkami zetknięcia się z prądem elektrycznym o średnim bądź wysokim napięciu. Istotne jest, aby w naszej rozdzielnicy znalazły się wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Mają one ochronić nas przed przeciążeniem sieci elektrycznej przez całkowite wyłączenie podłączonych do wyłącznika punktów poboru mocy. Ponadto już standardem jest montowanie wyłączników różnicowo-prądowych. Kontrolują one przepływ prądu w poszczególnych przewodach i odłączają je w razie wystąpienia jakichś nieprawidłowości. Pomaga to uniknąć porażenia w wyniku dotknięcia miejsc, w których nastąpiło zwarcie lub przerwanie izolacji. Dla dodatkowego bezpieczeństwa mieszkańców można zastosować różnego rodzaju ochronniki promowane na rynku elektrycznym. Należą do nich np. ograniczniki bezpieczeństwa, które mają uchronić nas przed porażeniami w wyniku władowań atmosferycznych. Działają one tak samo, jak montowane na domach uziemienie.