Zakłócanie ciszy nocnej podczas remontu

Zakłócanie ciszy nocnej podczas remontu

Cisza nocna jest stanem mającym zabezpieczyć komfort wypoczynku poszczególnym mieszkańcom danego terenu. Oznacza, że w wyznaczonych godzinach, najczęściej pomiędzy 22.00 a 6.00, nie możemy wykonywać żadnych czynności, których hałas byłby słyszalny dla sąsiadów. W tym czasie większość z nas może swobodnie korzystać z przysługującemu im odpoczynku. Interwencja podczas zakłócania ciszy nocnej należy do zakresu zadań policji, a my, jako zakłócający, możemy zostać za to ukarani, najczęściej mandatami. Nie istnieje jednak żadna regulacja prawna sankcjonująca ciszę nocną oraz kary za jej niedotrzymanie. Wychodzi na to, że każda spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości może samodzielnie ustalić czas trwania ciszy nocnej i zawrzeć taka informację w regulaminie porządkowym obiektu. Może się zatem okazać, że w zamieszkanej przez nas nieruchomości występują inne godziny obowiązywania ciszy nocnej. Często spotykanym powodem zakłócania spokoju ciszy nocnej jest wykonywanie różnego rodzaju prac remontowych. Poszczególni mieszkańcy starają się większość zadań wykonywać samodzielnie, a mogą to zrobić najczęściej po pracy, czyli późnymi popołudniami oraz wieczorami. W takich sytuacjach, i w czasie ciszy nocnej, również słychać odgłosy narzędzi i innych prac wykonywanych przez sąsiadów. Wykazując anielską cierpliwość możemy spróbować przetrzymać ten ciężki czas i nie zwracać uwagi na zaistniałe niedogodności. Nie raz jednak wydobywające się dźwięki utrudniają nam odpoczynek i sen. Wtedy możemy posiłkować się wsparciem stróżów porządku publicznego. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń: „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.