Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Z nieruchomościami wiąże się wiele określeń. Nie należy zapominać tutaj o zarządzaniu, które jest procesem dynamicznego oddziaływania podmiotów na obiekt. Zarządzanie w ogólnym tego słowa znaczeniu polega głównie na stałej koordynacji i ingerencji zasobów, aby sprawnie i skutecznie osiągnąć określony cel. Mowa jednak tutaj o zarządzaniu nieruchomościami. Warto więc zwrócić uwagę na tą definicję. Tak więc zarządzanie nieruchomości jest procesem, który polega na podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności w celu utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Zarządzanie nieruchomością to nie czynność jak wyżej powiedzieliśmy ale działalność gospodarczą. Wykonywana jest przez odpowiednie osoby, a dokładniej przez zarządców nieruchomości. Osoba upoważniona do wykonywania takiej działalności musi postępować zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie. Kiedy dana firma, czy osoba zleca zarządzanie nieruchomością swoją warto by zawarła umowę. Jest to owszem dobrowolny węzeł prawny, jednak warto się zdecydować, gdyż w ten sposób łączy ich pewne zobowiązanie, i żadna ze stron nie będzie mogła się z tego wymigać. Z zarządzania nieruchomościami najczęściej korzystają wspólnoty mieszkaniowe. Działalność ta obejmować będzie wiec wykonywanie uchwał, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, zlecanie napraw i konserwacji, oraz kontrole stanu budynku, ubezpieczenie nieruchomości.